vergileme

  1. cmspaceman

    Sonradan yıllara sari esaslarına geçen işlerde vergileme

    Gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca elde edilen kazançların nasıl vergileneceği belirlenmiştir. Genel vergileme esaslarının dışına çıkan bir uygulama olarak “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” GVK’nın 42. maddesinde belirtilmektedir. Genel vergileme...

Son gönderiler

Üst