tebliğ

  1. cmspaceman

    Sonradan yıllara sari esaslarına geçen işlerde vergileme

    Gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca elde edilen kazançların nasıl vergileneceği belirlenmiştir. Genel vergileme esaslarının dışına çıkan bir uygulama olarak “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” GVK’nın 42. maddesinde belirtilmektedir. Genel vergileme...
  2. cmspaceman

    Değerleme standartlarıyla ilgili yeni tebliğ

    Sermaye Piyasası Kurulu, değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarını belirledi Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme...

Son gönderiler

Üst