tbmm

  1. cmspaceman

    Serbest bölgelerde yatırım kolaylığı getiriliyor

    TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 6 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, serbest bölge ilan edilen yerlerde yapılacak kamulaştırmalarda, acele kamulaştırma usulünün...

Son gönderiler

Üst