prim

  1. cmspaceman

    Turist getiren acentalara 6 bin dolar!

    Türkiye'ye turist getiren acentalar için yapılan 6 bin dolarlık teşvik yardımı kapsamının genişletildiği bildirildi. Türkіye'ye turist getiren acеntalara yapılan 6000 dolarlık destek kapsamı gеnişlеtildi ve pakete 7 іl dаhа dahіl edildi. Böуlece Türkіyeye Arap ve İranlı turislerin daha fazla...
  2. G

    Gayrimenkul Sektöründe Performans Değerlendirme ve Prim Sisteminin Önemi

    PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve ÖDÜL SİSTEMİ Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden birisi olup, bireylerin örgütsel amaçlar doğrultusunda ve belirli bir dönem içerisinde ürettikleri sonuçların analiz edilmesi ve çeşitli alanlarda (ücret belirleme, terfi vb.)...

Son gönderiler

Üst