piyasa

  1. cmspaceman

    Değerleme standartlarıyla ilgili yeni tebliğ

    Sermaye Piyasası Kurulu, değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarını belirledi Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme...

Son gönderiler

Üst