Vekaletle vekalet verilir mi?

Konu, 'Gayrimenkul Hukuku' kısmında AlimS tarafından paylaşıldı.

 1. AlimS

  AlimS Yeni Üye

  Vekaletin vekaleti verilebilir mi gayrimenkul/emlak satışı için? Benim vekaletim var ama yurtdışına çıkmam nedeniyle ilgilenecek durumda değilim, bu vekaleti kullanarak başka birini vekil tayin edebilir miyim?
   
 2. kiçi

  kiçi Yeni Üye

  Verebilirsiniz, vekaletle vekalet verilebilir
   
 3. CEMALETTİNA

  CEMALETTİNA Yeni Üye

  Gayrimenkul alım satım vekaletlerinde mutlak suretle gayrimenkul alabilir satabilir diye ibare olması lazım, buna dikkat edin.
   
 4. AYLİNÇ

  AYLİNÇ Yeni Üye

  DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME

  İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi , 12715 Parsel, 3-13 pafta A Blok XX No ‘lu bağımsız bölümü ve/veya arsa payını, dilediği bedel ve şartlarla ipotekli, ipoteksiz, takyidatlı ,takyidatsız T.C. NO: XX Hakan Karluk adına (Namıma / Adıma) dilediği bedel ve dilediği şartlarda, ipotekli veya ipoteksiz, takyidatlı veya takyidatsız olarak satın almaya, satış bedellerini tediyeye, ahzu kabza, ilgili tapu sicil müdürlüklerinde kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicili ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya, evrak alıp vermeye, sahibi bulunduğum ve/veya bulunacağım gayrimenkul üzerine , T.C. Hudutları dahilinde bilumum Bankalar , finans kuruluşları , vb tarafından gerek lehimize, gerekse dilediği üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine, gerekse de vekil olanın kendisi lehine açılmış ve açılacak her türlü krediler (ticari kredi, konut finansman kredisi, gerçek kişi işyeri kredisi ve tüketici kredileri de dahil), verilmiş ve verilecek teminat mektupları ile her ne sebepten olursa olsun doğmuş ve doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere T.C. Hudutları dahilinde bilumum Bankalar , finans kuruluşları , vb lehine dilediği bedel, derece ve şartlarla anapara ipoteği dahil her türlü ipotek tesis etmesine, mevcut ipoteklerin limitinin dilediği bedel ve şartlarla arttırılmasına, ipotekle ilgili olarak gerek banka nezdinde gerekse Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde imzalanması gerekli tüm evrakı adıma imzalamaya, adıma/adımıza dilediği bedel ve şartlarla kredi talebinde bulunmaya, kredi sözleşmelerini ve kredi ile ilgili tüm belgeleri benden/bizden farksız olarak imzalamaya, kayıtsız şartsız borç ikrarında bulunmaya, konut satış bedelleri ödemesi için kullanılacak T.C. Hudutları dahilindeki bilumum banka, finans kuruluşu ve/veya kreditör kurumlardan kredi tutarlarını nakden ve/veya XX YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına bloke çek düzenlettirmeye, hazırlanan bloke çek/çekleri elden teslim almaya veya XX Yapı ve İşl. San. Tic. A.Ş. hesaplarına havale, EFT yoluyla ödemeye, havale ve/veya EFT için gerekli talimatları vermeye, imzalamaya, ahzu kabza, ve/veya XX Yapı ve İşl. San. Tic. A.Ş.adına bloke çek düzenlettirmeye, düzenlenecek bloke çek/çekleri elden teslim almaya, tahsil etmeye, sulh ve ibraya, ahzu kabza, ilgili tapu dairesinde adıma/adımıza tapu devrinin yapılması için gereken her türlü resmi iş ve işlemleri tam bir yetki ile yapmaya, bu hususta yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, resmi senedi imzalamaya, tapu sicil müdürlüğünde ferağ almaya, imzaya, harç ve vergileri ödemeye, fazla yatırılanları geri almaya, satış bedelini ödemeye, yine sahibi bulunduğum veya bulunacağımız yukarıda tapu kayıt bilgileri bulunan gayrimenkulleri adıma teslim almaya, teslim prosedürüne dair bilcümle işlemi ifaya, evrakı imzaya, muayene ve kontrolde bulunmaya, teslim tutanaklarını kabul ve imzaya , gerekli kontrolleri yaptıktan sonra teslim ile ilgili ibranameler vermeye , hesap mutabakatında bulunmaya, hesap mutabakatında varsa iade olunacak tutarları ahzu kabza, gerekli ödemeleri yapmaya, borçları kabul ve tediyeye velhasıl hesap mutabakatı ile ilgili bilcümle işlemleri yapmaya, gerekli taahhütleri vermeye, yine sahibi bulunduğum veya bulunacağım yukarıda tapu kayıt bilgileri bulunan konutun üzerine, bilcümle resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, bilcümle şirketler, üçüncü şahıslar lehine ve/veya XX Yapı ve İşl. San. Tic. A.Ş. lehine kati borç ve/veya teminat ipoteği ve / veya her türlü ipotekler tesis ettirmeye, resmi senedi imzalamaya, tapu sicil müdürlüğünde ferağ almaya, imzaya, harç ve vergileri ödemeye, fazla yatırılanları geri almaya, dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotek karşılıklarını almaya, ahzu kabza, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, dilediği dereceden istifade hakkı tanımaya ve şerh ettirmeye, bununla ilgili tapu defteri sicili ile evrak ve belgeleri imzalamaya, belgeleri teslim almaya, bu hususta yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, XX Yapı ve İşl. San. Tic. A.Ş. ‘ni mali ve hukuki anlamda ibra etmeye, hesap mutabakatında bulunmaya, hesap mutabakatı vb evrakları imzaya, birlikte veya ayrı ayrı temsile mezun ve yetkili olmak üzere; 1974 DOĞUMLU XX T.C. KİMLİK NO’LU ALİ OĞLU MEHMET ÇELİK, tarafımızca vekil tayin edilmiştir. XXXXXXX
   
 5. Komutan Logar

  Komutan Logar Yönetici

  Vekalet ilginç bir konu, eğer vekalet verdiğiniz kişiye itimadınız yoksa zaten vermeyin. Ama bir vekalet veriyorsanız bunu süreli ve sınırlı bir iş yani tanımlı bir iş için vermenizi öneririm. Bu şekilde vekalet verilen kişi o iş dışında bir işlem yapamayacaktır.
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş