Temellük Nedir ?

#1
Temellük nedir?

Kendine mal etme anlamına geliyor. Mülk edinme, mülk alma anlamına gelen temellük işleminde temellük eden kimse, mülk edinen kimse oluyor.

Osmanlıca hukuk terimi olarak karşımıza çıkan temellük, günümüzde hala kullanılıyor. Temellük, ayrıca alacağın devralınması anlamında da kullanılıyor.


Alacağın temliki, hukuki bir işleme dayalı olarak bir alacağın bütün hak ve vecibeleri ile birlikte alacaklıdan (temlik eden, devir eden) başka bir kişiye (temellük eden, temlik alan, temlik edilen, devir alan) devir edilmesi olarak ifade ediliyor.

Değişik amaçlarla yapılan temlik, genellikle tediyenin sağlanması (borcun ödenmesi) için yapılmaktadır.

Temellük hakkı nedir?

Temellük hakkı, mülk edinme hakkı bulunan kimseye deniyor. Temellük hususu ile ilgili yasal hükümler kanun ve yönetmelikler ile açıklanıyor.

Alacağı temellük eden..

Alacağı temellük eden kavramı ise, "alacak geçirilen" anlamında kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor.
 

Son gönderiler

Üst