Tapuda mesken görünen yerin işyeri olarak kiralanması

#1
Apartmanda bir dairenin bir derneğe kiralandığını ve giren çıkanın hadi hesabının olmadığını üzülerek görüyoruz. Bu durum yasaya uygun mudur? Daire olarak görünen bir yer ticari olarak kiralanabilir mi?
 
#2
Apartman sakinlerinin tamamından muvaffakat almadan kullanamazlar, işyeri ruhsatı da alamazlar. Yani yasal değil.
 
#3
Yönetim planınızda "bağımsız bölümler, kat malikleri kurulunun oybirliği ile kararı bulunmadıkça sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamaz
 

CK

Yeni Üye
#4
Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.
 

Son gönderiler

Üst