Satış vaadi sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Berat

Daimi Üye
#1
Satış vaadi sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Emlak alım – satım işlemlerinde tapu memuru huzurunda noter aracılığı ile düzenlenen sözleşmeye Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi deniyor. İlerideki tarihte gerçekleştirilecek olan gayrimenkul satışı için gerçekleştiriliyor.Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi alıcı ve satıcı tarafların karşılıklı olarak mal sahibi tarafından belirlenen fiyatı kabul ettiğini gösteren belge niteliği taşıyor.Satış vaadi sözleşmesi noter haricinde düzenlenen ve imzaları noterde tasdik edilmiş sözleşme geçersiz sayılıyor. Bu bağlamda, sözleşmenin düzenleme yetkisi noterlerde bulunuyor.Satış vaadi sözleşmesi, gayrimenkul satış hükmü taşımadığından, ilgili tapu sicil müdürlüklerinde düzenlenemiyor. Ancak, tapuya şerh edilmesi şartı bulunuyor. Bu işlemde tek taraflı olarak alıcı taraf asıl satışın gerçekleştirilmesini talep edemiyor, satıcı tarafında onayı olması gerekiyor. Bu durumda her iki tarafında yani alıcı – satıcı tarafında bu işleme onayı ve imzası gerekiyor. Peki, satış vaadi sözleşmesi nasıl iptal edilir?Satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği noterde düzenlenmiş olduğu için sözleşmenin feshi de Noterlik Kanunu’nun 81/2’nci maddesine göre noterde yapılması gerekiyor. Taraflar sözleşmenin feshini noterde usulüne uygun olarak yapmaları gerekiyor.Sözleşmenin diğer bir iptal yolu ise Borçlar Kanunu’nun 106’nci maddesine göre taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer tarafın fesih ihbarı göndermesi olarak karşımıza çıkıyor.Satış vaadi sözleşmesinin önemli sona erme sebeplerinden biri zamanaşımına uğramasıdır. Borçlar Kanunu’nun 125’nci maddesine göre satış vaadi sözleşmesi 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
 

Son gönderiler

Üst