Pestel Analizi

Konu, 'Gayrimenkul Tezleri & Makaleler & Fikirler' kısmında Admin tarafından paylaşıldı.

 1. Admin

  Admin Admin Yetkili Kişi

  PESTEL analizi, bir iş ölçme aracıdır. PESTEL, bir işletme veya kuruluş birimi için pazarı değerlendirmek için kullanılan Kısa, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevre ve yasama faktörleri formudur.

  PESTEL analizi, kuruluşun faaliyet gösterdiği çevresel etkileri, içinde bulunduğu fırsatları ve tehditleri anlamak için yararlı bir araçtır. Çalışan ortamı anlayarak fırsatlardan yararlanıp tehditleri en aza indirebilirsiniz. Özellikle BİBERLİK analizi, pazarın büyümesi veya azalması ile ilişkili riskleri anlamak için yararlı bir araçtır ve bu nedenle bir işletme veya kuruluşun konumu, potansiyeli ve yönüdür.

  BİBERLİK analizi, stratejik karar vermeye rehberlik etmek için bu bilgiyi kullanmak amacıyla bir organizasyonun çevresel etkilerini denetlemektedir. Örgüt, mevcut ortamını denetleyebilir ve olası değişiklikleri değerlendirebilirse, değişikliklere yanıt vermek rakiplerinden daha iyi olacaktır.

  PESTLE analizi, iş ve stratejik planlama, pazarlama planlaması, organizasyonel değişim, iş ve ürün geliştirme ve araştırma raporları için kullanılabilir. Etkili olmak için, BİBER bir düzenli olarak üstlenilmelidir. Düzenli ve sistematik olarak analiz yapan kuruluşlar, trendleri diğerlerinden önce görür ve böylece rekabet avantajı sağlar.

  PESTEL Analizinin Amacı ve İşlevi
  Pestel analizinin hangi ve şirketin bulunduğu sektörü değerlendirmek amacı. Analiz, karar vermeye yardımcı olmak ve kuruluşta faaliyette bulundukları gelecek olayları planlamaktır. Buna ek olarak, PESTEL analizi, bir organizasyonu etkileyen, doğrudan kontrolünden uzak olan sınırlı etki ya da etkiyi ve tüm faktörleri anlamaya yardımcı olur. Tek başına bir organizasyon bu faktörleri etkileyemez ve bu faktörler bir organizasyonun kârlılığını doğrudan etkileyemez. Fakat bu ortamları anlamak, fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve kuruluşa yönelik tehditleri en aza indirmek için avantaj elde etmek mümkündür. İşletmeler, hızlı bir şekilde ürün ve süreçlerde değişiklik yaparak proaktif bir yaklaşım izlemeli ve bu değişikliklerin önüne geçmelidir. Bu bir PESTEL analizi, yani Bir işletmedeki Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Hukuki etkilerin incelenmesi. Bu kuvvetler sürekli bir değişim halindedir.

  Politik faktörler, bir hükümetin ekonomiye nasıl ve ne derece müdahale ettiğidür. Siyasi değişiklikler hukuki değişikliklerle yakından ilişkilidir ve sürekli geniş bir yelpazede güncellenmektedir. Özellikle, siyasi faktörler, vergi politikası, çevre düzenlemeleri, ticaret kısıtlamaları ve reformu, tarifeler ve siyasi istikrar gibi alanları kapsamaktadır. Siyasi faktörler ayrıca Sosyal ve istihdam mevzuatını da içerebilir ve potansiyel fırsatlar ve işgücü değişiklikleri etrafındaki tehditler, örneğin eksiklikler gibi konular hakkında bilgi sağlayacaktır.

  Ekonomik değişimler sosyal olanlarla yakından ilişkilidir. Ekonomi, genel canlanma ve ekonomik aktivitedeki daralmayla bağlantılı olarak bir dizi dalgalanma yaşıyor. Bir patlamada neredeyse tüm işletmeler faydalanır ve bir çökme olayında en çok kaybedilir. İşletmeyi etkileyen diğer ekonomik değişimler, faiz oranı, döviz kurları ve enflasyon oranını içerir. Buna ek olarak iş döngüsünün evresi, İşsizlik ve emek arzı, İşgücü maliyetleri ekonomik ortamda muhtemelen değişiklikler. Bu faktörlerin, işletmelerin nasıl faaliyet gösterdiğine ve karar vermesine büyük etkisi vardır. Ekonomik koşullar doğru olduğunda işletmeler daha fazla teşvik edilecek ve risk alacaklardır. Örneğin düşük faiz oranları ve artan talep.

  Sosyal faktörler sağlık bilincini içerir ve kültürel yönleri, kariyer tutumlarını, nüfus artış oranını, yaş dağılımını ve emniyet üzerine vurguyu içerir. Bunun en önemli bileşenleri moda ve stil değişikliklerinden kaynaklanan tüketici davranışlarında bir değişikliktir. Sosyal faktörlerin eğilimleri, bir kuruluşun ürünlerine olan talebi ve bu organizasyonun nasıl çalıştığını etkiler.

  Teknolojik faktörler, iletişim maliyetlerinde düşüş ve artan uzaktan çalışma, otomasyon ve İnternet'in Etkisi gibi teknolojik yönleri içerir. Yeni teknolojiler sürekli olarak geliştiriliyor ve değişim oranı artmaktadır. Veritabanlarının ve elektronik iletişimlerin oluşturulması, büyük miktarda bilginin geniş bir maliyet indirimi sağlayan ve çoğunlukla hizmetteki gelişmeleri sağlayan modern bir şirkette paylaşılması ve hızla dağıtılmasına olanak sağladı. Giriş engellerini, minimum verimli üretim seviyesini belirleyebilir ve dış kaynak kullanım kararlarını etkileyebilir. Ayrıca, teknolojik kaymalar maliyetleri, kaliteyi ve yeniliğe yol açabilir.

  Çevresel faktörler, özellikle turizm, tarım ve sigorta gibi endüstrileri etkileyebilecek hava, iklim ve iklim değişikliği gibi ekolojik ve çevresel faktörleri içerir. Ayrıca, iklim değişikliğinin potansiyel etkileri konusundaki farkındalığın artması, şirketlerin faaliyetlerini ve sundukları ürünleri etkilemekte; hem yeni pazarlar yaratmakta hem de mevcut piyasaları küçültmekte ya da yok etmektedir.

  Yasal faktörler, ayrımcılık yasası, tüketici yasası, antitröst yasası, iş hukuku ve sağlık ve güvenlik yasasıdır. Bu faktörler bir şirketin faaliyetlerini, maliyetlerini ve ürünlerine olan talebi etkileyebilir. Buna ek olarak, bu, materyal, kota, kaynak, vergilendirme ithalatı ve ihracatına erişimi de etkileyebilir.

  Halen üzerinde olan şirketin en çok karşılaşılan sorunlarının tartışılması
  ADMAC, BAE'de iyi tanınmış Emlak Yönetimi ve inşaat firmasıdır. Son 30 yılda şirket BAE'de gayrimenkul konut projelerinin sayısını başarıyla tamamladı. ADMAC'nin doğası gereği, kendisini nasıl çalıştırdığına ve mevcut ekonomik iklimine özellikle değinen ADMAC başarısında, dış faktörlerin PESTEL analizi ile değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu, ADMAC'nin tüketiciler, çalışanlar, ilişkili kuruluşlar ve şirketin misyon ifadesi üzerindeki etkisini dikkate aldığı becourse'dur. Her dış faktör, ima edilmesinin negatif veya pozitif büyük ya da önemsiz olup olmadığı açısından incelenir ve kategorilere ayrılır ve etkilenmeye devam ederdi.

  ADMAC'nin taranması, BAE'deki ekonomideki düşüş, şirketin en çok acele ettiği meselesidir. Tartışmayı takiben, şirketin nasıl bir etki yarattığını açıklayabiliriz.

  Geçtiğimiz yıllarda BAE ekonomisi patlaması yaşandı, daha fazla kalkınma projesi, altyapı projeleri ve gayrimenkul projesi başlatıldı ve büyük miktarda para yatırıldı. İnşaattaki keskin artış, diğer kilit faktörlerle birlikte, sektörün nitelikli ve vasıfsız inşaat elemanlarının eksikliğini görmesi anlamına geliyordu. Bazı çalışan kategorileri ve beceri talebi, bir ekonomideki sosyal yapıdaki değişikliklerden de etkilenir. İnşaat sektöründe istihdam edilen şirketler, son iki yıldır teknisyenlerin, araştırmacıların ve mühendislerin değerini büyük ölçüde artırdı. Bu zamanlarda, firmalar genel olarak sanayi işgücü rekabetinden ötürü yüksek maaş ve ücretler sunmaktadır.

  Ekonomi patlaması artık biterken, günümüzde azalıyor, bu nedenle BAE'deki ekonomik ve işgücü piyasasının iklimi azdır. ADMAC gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler, rekabeti ve yeni gayrimenkul inşaat projelerinin kısa olması nedeniyle işgücünü azaltmaya mecburdur. ADMAC bugüne kadar fazla işgücünü elinde tuttu, ancak iş gücü cirolarının aşırı artması gereksiz harcamalara neden olmakta ve firmalara verimliliği düşürmektedir. Bazı durumlarda, maliyet tasarrufu girişimlerinin bir kısmını uyguladıktan sonra bile, işten çıkarmalar kaçınılmaz hale gelebilir ve yasal, tazminat, şirket işçilerinin doğal devri ve gelecekteki ekonomik durum gibi birçok karmaşık konunun adres olması gereken bir işveren için önemli zorluklar oluşturabilir Bölgenin değişiklikleri.

  Çoğu emlak piyasası kesinlikle arz ve talep güçleri tarafından etkilenmektedir. Ekonomide patlama yaşanırken binlerce yeni sakin ve işçi BAE'ye varıyor ve mülklerin artması talebinde bulunuyor. O zamanlar, ADMAC gibi birçok firma yeterli gayrimenkul inşaat projesine sahipti. Ne yazık ki ekonomi şimdi düşüş, bu nedenle birçok konut özelliği kiralanan veya vazgeçmek değildir. Bunun sonucunda ya ADMAC veya alanındaki diğer firmalar, yatırım yaptıkları konut mülklerinden para için değer elde edemiyorlar.

  BAE'nin mevcut ekonomi ortamında, yatırımcılar yeni bir konut projesi yatırım yapmıyor. Dolayısıyla konut projesi sıkıntısı nedeniyle müteahhitler arasındaki rekabet yüksektir. Sonuç olarak ADMAC, yeni sözleşmeleri kazanmak için kar ve risk işaretlemelerini azaltmak için kullandı. Bu nedenle şirketin kârlılığı sıkışmakta veya inşaatta beklenmeyen risk nedeniyle bazı mali kayıplar bulunmaktadır.

  Yukarıdaki etkiler şu anda ADMAC için en acil mesele ve mali açıdan kararsız olan şirketlerdir.

  4.1.0 PESTEL örneği.
  SİYASİ

  BAE Hükümeti yerel ve federal düzeyde düzenleyici çabaları koordine etmek için bir Federal Emlak Düzenleme Otoritesi kurmuştur. Yetkiliğin ana kaygısı, projelerini yerel bankalardan tamamen finanse eden, yeterli sermaye olmadan yabancı mülk geliştiricileri ile ilgilidir. Bazı yabancı geliştiriciler, finansmanlarını kaybetme riski altında olan kredi verenlere, geliştiricilerin projelerini tamamlamamasına ya da ülkeyi terk etmelerine ve büyük bir borcun arkasında bırakmalarına bağlı olarak, tam finansman için yerel bankalara bağımlıdırlar. Hükümet, bir yönetmeliğin amacı, projelerinin başkentinde bir menfaat sahibi olmayan yabancı geliştiricilerin finansmanını sınırlamaktır. Bu düzenleme, durgunluk döneminde emlak sektörünü güvence altına almaya yardımcı olur.

  Son birkaç yıldır Birleşik Arap Emirliklerinin emlak piyasası olağanüstü bir büyüme kaydetti. Yerel gelişen emlak endüstrisi BAE hükümetinin ekonomik çeşitlendirme çabalarına demir atıyor. Uygun hükümet politikası çerçeveleri ve özel sektörün aktif katılımı, yatırımlar ve gelir yaratma açısından dünyanın en cazip ekonomi ortamlarından birini kolaylaştırdı. Ayrıca, nüfus artışı, hızla artan ekonomi, ilerleyen hizmet sektörü ve umut verici seyahat ve turizm sektörleri, artan satın alma gücü ve güçlü tüketici güven endüstriyi yönlendiriyor. Modern hipermarketleri, son derece gelişmiş serbest ticaret bölgelerini, alışveriş etkinliklerini ve rahat vergileri sağlayan modern alışveriş merkezleri gayrimenkul sektörüne yardımcı bir büyüme sağlar.

  EKONOMİ
  Ekonomik koşullar, hükümet kararlarını etkileyen önemli bir faktör olan siyasi ve devlet politikalarından etkilenir. BAE'nin merkez bankası, durgunluk döneminde ülkedeki ekonomi büyümesini teşvik etmek için faiz oranlarını düşük tutuyordu. [Www.arabianbusiness.com]. Faiz oranları gayrimenkul faaliyetinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek faiz oranları gayrimenkul piyasasını dondurma eğilimindedir. Faiz oranları düşükse, konut daha uygun fiyatlı ve ev sahiplerini evlerini yenilemek için teşvik ediyor. Bu, Emlak piyasasının talebini artıracaktır. Öte yandan faiz oranları sermayenin maliyetini etkiler ve bu nedenle bir işletmenin büyür ve büyür ne ölçüde şirketin kazançlı olması beklentileri ile yatırım yapması ve büyümesi cazip olacaktır.

  BAE Petrol Şirketi, körfez bölgesinin en yüksek yüzdesi olan benzin fiyatlarını% 11 oranında artırmaya karar verdi. [Kaynak: Khaleej Times]. İnşaat malzemelerinin bu fiyat artışı, inşaat ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilediği için yakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor ve böylece çarpıcı etkiler ve şirketin kar marjlarında önemli bir düşüş var.

  SOSYAL
  Birleşik Arap Emirlikleri, eğitimli vasıflı insanların girişine oldukça heveslidir. Gurbetçi toplum, dünyanın en büyüklerinden biridir. Bununla birlikte, çoğunlukla vize alma süreci çok basittir ve çoğu başvuru kabul edilmektedir. Bu nedenle, BAE inşaat ve gayrimenkul sektörü, gelecekte ülkede nitelikli işgücünün yetersiz kalmasını beklemiyor.

  BAE, İslam öğretisinin hayatın her alanında hayati bir rol oynadığı geleneksel bir Müslüman ülkedir. Politikadan eğitime, iş dünyasından dış ilişkilere, insanlar İslam'a yöneliyor. Dolayısıyla kadınların geleneksel öğretilerine göre daha fazla kısıtlaması vardır. Buna rağmen, toplum işyerindeki kadınları yavaş yavaş kabul ediyor.

  Son yapılan araştırmalara göre, artık kadınlar işgücüne giriyor ve hatta kendi işlerini kuruyorlar; bu da kadınların karşılaştığı kısıtlamaları dikkate alarak önemli bir gelişme. İnşaat sektörü için, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kadınlar ve onların sürekli gelişmeleri, geniş imkanlara sahip potansiyel bir pazar demek.

  TEKNOLOJİ
  Teknoloji, rekabet avantajı yaratmak için kullanılan organizasyonun ve endüstrinin bir parçası olarak stratejik yönetim tarafından yaygın şekilde tanınmaktadır. Bugün, bu, mümkün olan yerlerde bilgisayarları kullanmanın, organizasyonun çalışma sürecinin kolay olması anlamına geliyor. Hemen erişilebilen ayrıntılı kayıt tutun, finansal işlemleri daha hızlı yapın. Stok fabrikalarının veya perakende satış noktalarının gerekli seviyesini koruyun veya Internet ve e-postalar yoluyla iletişimi hızlandırın.

  Şirketin reklamcılık, pazarlama ve tanıtım programlarının etkinliği. Medya aracılığıyla reklam yapmak için özel efektler kullanan internet ve televizyonun yeni teknolojisi. Bazı ürünlerin cazip görünmesini sağlıyorlar.

  ÇEVRE
  UAE new infrastructure facilitate plan including high speed metro projects and road project interconnecting with seven emirates will foster higher development and maturity in the real estate market. The prices of properties located close to metro stations and bus stations are already beginning to rise, marking the first signs of a transportation plan effect on the property market. The trend implies that with just three months left for the opening of Metro's Red Line, home buyers are already beginning to take into consideration the ease of transport when choosing their home. This is a positive sign for real estate market, which has had a difficult year with the prices of flats and villas.

  BAE'nin popülerlik kazandığı ve yatırımcıları ve ziyaretçileri çekmesinin başlıca nedenlerinden biri, sunacağı cazibe merkezleri. Burada güneş tüm yıl boyunca parlıyor ve şehir yaşlarına bakılmaksızın tüm ziyaretçilerine egzotik ve eglenceli bir zevk sunuyor. Batı'nın tüm modern tesisleri ve altyapısı ile doğu misafirperverliği ve yerel gelenekler BAE'de birer ev gibi hissediyor. Bu durum, birçok insanın hafif gökyüzünde iş yaşamak ve yaşamak için göç etmesine yol açtı. Bu, gayrimenkul ve mülk ve tanınmış geliştiriciler ve inşaatçılar için artan talep, dünyanın en heyecanlı kuleleri, alışveriş merkezleri, konut dupleksleri ve ticaret kompleksleriyle BAE'ye adım attı. [Kaynak: BuyDubaiproperty]

  YASAL
  Seçilen konut projelerinde mülk satın alan yabancıların daimi ikamet statüsünün verilmesine ilişkin yasal düzenleme BAE gayrimenkul piyasasını daha da güçlendirecektir. Yakın zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, sermaye çıkışından dolayı vurulan küresel finansal krizin mevcut ekonomi iklimi üzerindeki etkisini değerlendirmek için emlak piyasası düzenlemelerini gözden geçirdi. Körfez haberlerine göre "BAE federal hükümeti, yabancılar tarafından farklı emirliklerde mülk sahipliği ile bağlantılı serbest mülk vizeleri konusunu inceliyor" dedi. Bu olumlu haberler arasında pazara çok fazla inanç ve güven getirecek ve "ücretsiz vizeler", BAE'de yabancı yatırımcıları gayrimenkul sektörüne çekmek olacak.

  Konut finansmanı sektörünü 35 maddelik bir kanunda yasalaştıran 2008 yılı için 14 yaşını dolduran ipotek kanunu, ipoteğe ilişkin tüm işlemleri ve ilgili organlar üzerindeki yasal etkileri ve ipotekli gayrimenkul üzerindeki icra prosedürlerini ve ipotek kredisi Ve uluslararası en iyi uygulamalara dayalı borçlu. Yasalar, kısmen proje gecikmeleri ve yolsuzluk probları ile kusan emirlikteki emlak piyasasının daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak.

  Kanun, ipotek sözleşmelerinin Arazi Departmanına kaydedilmesini, kredinin büyüklüğünü, geri ödeme süresini ve mülkün değerini belirterek şart koşar. Kanun, Arsa Dairesine kayıtlı olmayan tüm ipotek anlaşmalarının geçersiz hale getirilmesini ve departmanın mülk ve ipotek işlemlerini daha iyi düzenleyebilmesini sağlıyor. Kanun ayrıca, mallar üzerinde alınan ipoteklerin kayıtlı finansal kuruluşlar tarafından satılmasını ve sigortalanmasını öngörür. Aynı zamanda, ipotek sürecinde yer alan iki taraf arasındaki ilişkileri ve kanunun uygulanmasından ve her iki tarafın haklarının sağlanmasından sorumlu olan Kara Dairesi'ni de düzenlemektedir. Yasaya göre, mortgage kredisi, BAE Merkez Bankası tarafından mülkiyet finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere lisanslanan bir banka, finans kuruluşu veya bir finans şirketi olacaktır.

  Sonuç
  Planlı seviyelerde iş planlaması, bir şirketin uzun vadedeki hedeflerinin, şirket üzerindeki etkisini bütün olarak ortaya çıkarmak için tasarlanmış uzun vadeli planlama eylemleri aracılığıyla formüle edilebilmesi ve daha sonra elde edilebilmesi için devam eden bir süreçtir. Kurumsal planlama, aynı zamanda şirketin hedeflerine ulaşma politikalarını belirlemeyi de içerir. Böylece ticari amaçlar ve etik hususlar bir araya getirilir.

  PESTEL analizi, dış çevre etkisine bakar ve işletmenin faaliyet gösterdiği çevreyi anlamak için uygun bir stratejik araçtır ve şirketin fırsatlardan yararlanmasını ve iş faaliyetlerinin karşılaştığı tehditleri en aza indirmesini sağlar. Stratejik planlama doğru yapıldığında, bir şirketin geleceğe dönük sağlam bir planı olur.

  PESTEL analizi ile şirket gelecek bir zaman görebilir ve kuruluşun karşılaştığı stratejik fırsatları ve tehditleri netleştirebilir. Firmalar, gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel değişim güçlerini görmek için dış çevreye bakarak, stratejik planlama sürecini bugünün ve geleceğin alanından alabilir.
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş