Miras kalan evin tapusu nasıl alınır ?

Niko

Yönetici
#1
Miras kalan evin tapusu nasıl alınır?

Bir yakınınızın vefat ettiğini ve geride bıraktığı mirasçılardan da birinin siz olduğunu düşünelim. Miras kalan taşınmaz malların intikal işlemleri tüm mirasçılar ile birlikte yapılabileceği gibi, tek bir mirasçı tarafından da yapılabiliyor.Miras kalan evin tapusunu almak için mirasçı veya mirasçılar veraset ilamı ve diğer belgeler ile birlikte tapu müdürlüğüne müracaat ediyor.Miras intikali için gereken belgeler:

Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

Fotoğraf (1 adet)

İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)

Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)

İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)Mirasçının tek başına gitmesi halinde mülkiyet, elbirliği mülkiyet oluyor. Tüm mirasçıların birlikte gitmesi halinde ise mülkiyet paylı oluyor. Peki, elbirliği ile paylı mülkiyetin farkı ne?Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyeti olarak tanımlanıyor. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygın oluyor.Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.
 

Son gönderiler

Üst