Miras kalan evin paylaşımı nasıl olur ?

Niko

Yönetici
#1
Miras kalan evin paylaşımı nasıl olur?

Miras kalan intikal işlemleri, tapu dairesinde yapılıyor. Mirasçı veya mirasçılar gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat ederek miras kalan taşınmazın adına intikal edilmesini isteyebiliyor.İntikal işleminde tüm mirasçıların bir arada olması halinde mülkiyet hakkı paylı oluyor; ancak tüm mirasçıların intikal işlemi için orada olmaması durumunda ise taşınmaz elbirliği mülkiyeti olarak intikal ediliyor.Taşınmazın intikalinden sonra, kimi paydaşlar tapuyu ayırmayı ya da tapunun satışını talep edebiliyor. Peki, miras kalan evin paylaşımı nasıl olur?Mirasın paylaşımı..

Paydaşlar, ortaklığın giderilmesi davası açarak, paydaşlığın sona ermesini sağlayabiliyor. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilen bu dava paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da açabiliyor.Ortaklığın giderilmesi davası, her zaman açılabiliyor. Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme 3 ay gibi süre içerisinde karara varabiliyor. Ancak davanın yargıtaya taşınması halinde bu süreç uzayabiliyor.Dava dilekçe örneği:DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.AÇIKLAMALAR :1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir.2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…Davacı Vekili

Av
 

Son gönderiler

Üst