Miras kalan evin gelir vergisi

Uzman

Aktif Üye
#1
Miras kalan evin gelir vergisi!

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan malların iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı oluyor.Taşınmaz satışlarında gelir vergisi "değer artış kazancı"nın söz konusu olması halinde ödeniyor. Değer artış kazancı, satışın gerçekleştiği sene için belirlenen istisna bedelinden yüksek olması halinde ödeniyor. Peki, mras kalan mal için gelir vergisi ödenir miMiras kalan mallar için veraset ve intikal vergisi ödeniyor. Peki miras kalın elden çıkarılması halinde gelir vergisi ödenir mi?


Miras kalan malın satışında gelir vergisi..

Gelir Vergisi kapsamına giren mal ve haklar bedelsiz olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.Bunun dışında, iktisap şekli ne olursa olsun söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.Örnek:

Bayan (A) 10.07.2013 tarihinde kendisine miras yoluyla intikal eden apartman dairesini, 16.09.2013 tarihinde satmıştır. Satışa konu apartman dairesinin bedelsiz olarak (veraset yoluyla) intikal etmesi nedeniyle, Bayan (A)'nın bu satıştan elde ettiği gelir, değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
 

Son gönderiler

Üst