Maviyemiş / Blueberry / Yaban Mersini

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#1
Maviyemiş, birim alanda sağlayacağı yüksek ekonomik getirisinden dolayı üretimde, en çok tercih edilen meyvelerden biri olacaktır. Maviyemiş son yıllarda dünya çapında popüler olmaya başlayan ve ılıman iklime sahip düşük pH’lı alanlarda tarımı yapılabilen üzümsü meyvedir. Arazimizin düşük Ph’lı ve iklim koşulları bakımından elverişli olması sebebi ile 13 dönümlük alanda Maviyemiş yetiştiriciliği hedeflenmiştir.
 

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#2
Maviyemiş Toprak ve İklim İstekleri

İklim İsteği

Maviyemiş güneş alan veya biraz gölgeli, hafif meyilli, drenajı ve hava akımı iyi olan, güney veya kuzey- batıya bakan alanlar maviyemiş yetiştiriciliği için uygundur. 160 gün yetişme periyodu ile 7 oC’nin altında 300-1000 saat soğuklama ister. Oldukça şiddetli soğuklara dayanabilen Maviyemiş bitkilerinde değişik organların dondan zarar görme dereceleri farklı olabilmektedir. Ekstrem sıcaklıklara dayanıklıdır. Kar altındaki sürgünleri -40 oC’ye kadar dayanabilir. Çiçekleri -2.2 oC’de zarar görmeye başlar. Temelde yabani maviyemiş türlerinin, orman gülleri, defne, kızıl ağaç, kayın ve çam türleri ile doğal olarak yetiştiği alanlar maviyemiş yetiştiriciliği için uygundur.

Toprak İsteği

Maviyemişler asit toprakları sever. Maviyemiş yetiştirilecek olan topraklar kuvvetli asit karakterde ve pH 4.5 ile 5.2 arasında olmalıdır. Drenajı çok iyi olan kumlu veya kumlu-tınlı topraklarda pH değeri 5.0-6.5 arasında ise pH’nın 4.5-5.0 arasına düşürülmesi amacıyla kükürt uygulaması yapılır. Uygulama en az bir yıl önce yapılmalı ve kükürt üst toprak tabakasının 20 cm’lik kısmına karıştırılmalıdır.

Rakım

Maviyemiş bitkilerinin iklim istekleri tür ve çeşitlere, yetiştirildikleri toprak yapısına, bulundukları enlem derecesine göre değişebilmektedir. Ilıman iklimlere adaptasyonunu gerçekleştirmiş olan Maviyemiş deniz seviyesinden 100 metre yükseklikten başlayıp 2.200 metre yüksekliğe kadar yayılış gösterir.

MAVİYEMİŞİN EKONOMİK DEĞERİ

Maviyemiş antioksidan madde içeriği en yüksek bitkilerden birisidir. Maviyemiş türleri sağlık ve gıda olarak çok farklı amaçlar için kullanılabilen bir meyve olup birim alandan diğer tüm meyve türlerine göre daha yüksek gelir getirmektedir.
 

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#3
Arazi Hazırlığı

Toprak hazırlığında en önemli konu toprak pH’ının uygun olması veya uygun hale getirilmesidir. Arazimiz yapılan analizlere göre pH bakımından uygun olduğu için herhangidir işlem yapılmayacaktır. Alanın tamamı sürülerek dikim yapılacak sıralar karık açma makinesi ile açılacak. Bu sıralara leonardit ve yanmış hayvan gübresi takviyesi yapılacaktır. Dikim tümsekleri oluşturulup çam kabukları ile 10 cm üzerleri kapatılacak.

Çeşit Seçimi

Bahçe tesisinde erkenci ( Duke, Patriot), orta mevsim (Bluecrop Chander ) ve geççi (Brigitta, Darrow) maviyemiş çeşitleri kullanılarak, hasadı ürün uzun bir periyoda yayılması planlanmaktadır.

Aralık ve Mesafe

Maviyemiş yetiştiriciliği yapılan ülkelerde dikim mesafesi sıra üzerinde 120 cm, sıralar arasında ise 300 cm olup bu aralık ve mesafeler 152 ile 365 cm’ye kadar çıkarılabilmektedir. Yapılacak Maviyemiş bahçemizde 0,90cm 250cm olarak yapılması uygun bulunmuştur.
 

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#4
Malçlama

Maviyemiş bahçelerinde yada küçük alanlarda yetiştirildiği durumlarda, talaş, kuru ot ve saman ile malçlama tavsiye edilmektedir. Gübreleme (Leonardit ve hayvan gübresi) sonrası çam kabuğu da eklendikten sonra malçlama makinesi (resim b) ile dikim sıraları bez örtüsü (resim a) ile kapanacaktır.

a-Malçlama Örtüsü b-Malçlama yapımı

Sulama

Sulama Maviyemiş bitkisi sulama ve gübreleme istekleri bakımından özen isteyen bir meyvedir. Su analiz raporumuza göre yapılan incelemelerde suyun EC, PH, ve Bikarbonat değerlerinin meyvenin isteklerine göre düşürülerek sabit tutulabilmesi için sulama ve gübreleme otomasyon sisteminin kurulmasına karar verilmiştir. Bu sayede yüksek verim de meyvede yüksek kalitede hedeflenmektedir. Sulama boruları malçlama örtüsü altından 30 cm aralıklı ve 1,6 L/S kapasiteli basınç ayarlı borular ile yapılacaktır.

Not: Otomasyon ve gübreleme tankları için 10 m2 kapalı alan yapılacaktır.

Su Kaynağı: Suyun dinlenmesi ve depolama için toplamda 108 tonluk su deposu alınacaktır.

Elektrik: 20kVA kurulu güç bahçe için yeterli olacaktır bu güçte hat çekilecektir.

Fidanların Dikilmesi

Malçlama sonrası 100 cm aralıklarla dikim yerleri dikim yerleri açılacak. Fidanların cinslerine göre arazide dağıtılarak dikimleri yapılacak ve damlama sulama sistemi ile can suları verilecektir.
 

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#5
Dünyada Yayılış Alanları ve Üretim Rakamları

İstatistiki verilere göre 2018 yılında Maviyemiş üretiminde 255.050 ton ile Amerika ilk sırada yer almaktadır. Kanada 164.205 ton üretim ile ikinci, Peru ise 94.805 tonluk üretimle üçüncü sırada gelmektedir.

1630388355279.png
 

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#6
Dünya maviyemiş ortalama verim değeri 439,7 kg/da olup, Meksika (1054,1 kg/da), Romanya (879,9 kg/da) ve Özbekistan (818,2 kg/da) ilk sırada yer alırken, ABD’de verim 675,8 kg/da düzeyindedir.

1980’li yıllardan itibaren maviyemiş üretimi gerek ABD ve gerekse Kanada’da hızlı bir artış göstermiştir.
 

Admin

Admin
Site Yetkilisi
#7
Blueberry (Maviyemiş)
• Alem : Plantae
• Bölüm : Kapalı Tohumlu
• Sınıf : Çift Çenekli
• Takım : Ericales
• Familya : Ericaceae
• Cins : Vaccinium
Önemli Türler :
Vaccinium corymbosum L. Vaccinium arctostaphylos L. Vaccinium myrtillus L.
Blueberry (Maviyemiş) (Ayı Üzümü- Likapa) (Adi Yaban Mersini)
ANTALYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
• Maviyemiş (Vaccinium sp.) ılıman iklim kuşağına adapte olmuş bir bitki türü olup botanik olarak meyvesi gerçek üzümler gurubunda yer almaktadır.
• Kültürü yapılmakta olan yüksek boylu (Vaccinium corymbosum), alçak boylu (Vaccinium angustifolium) ve tavşan gözü (Vaccinium ashei) olmak üzere üç farklı türü vardır. Alçak boylu çalı formunda olanların yetiştiriciliği daha zordur.
• 1906 yılında Amerika’da başlayan maviyemiş yetiştiriciliği günümüzde birçok çeşitle sürdürülmektedir.
 

Son gönderiler

Üst