Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir nasıl yapılır ?

Berat

Daimi Üye
#1
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir nasıl yapılır?

Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek,alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor.

İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşme niteliği taşıyor. "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlemeye noterler yetkili oluyor. Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi resmi işlemlerde geçerli sayılıyor.

Bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesi şart. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemiyor. Satıcının da bu işleme katılması gerekiyor aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebiliyor.

Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebiliyor. Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli ve ödenme şekli sözleşmede belirtiliyor.

Şerh beş sene devam edebiliyor. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen telkin edebiliyor. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Öncelikle sözleşmesi yapılacak konut için ruhsatın alınmış olması gerekiyor.
 

Son gönderiler

Üst