İnşaat sözleşmesi teknik şartname örneği

Berat

Daimi Üye
#1
İnşaat sözleşmesi teknik şartname örneği!

Bir arsa üzerinde yapılacak inşaatta sistemin ne olacağı, ortak alanlar, asansörler, sosyal tesisler, otoparklar ve ısıtma sistemleri gibi teknik hususlar, inşaat sözleşmesi kapsamında hazırlanan teknik şartnamede belirtiliyor. İnşaat sözleşmesi teknik şartname örneği aşağıda yer alıyor:

İnşaat sözleşmesi teknik şartnamesi:

GENEL

Kullanılacak tüm malzeme Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine ve TSE normlarına uygun olacaktır.İmalatlar Bayındırlık Bakanlığı genel Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun yöntem ve kalitede olacaktır.

İNŞAAT SİSTEMİ

En son deprem yönetmeliğine uygun şekilde radye temelli, betonarme karkas olarak

BLOK ORTAK ALANLARI

Blok girişleri granit, merpenler, sabanlıklar ve holler mermer (yangın merpenleri hariç) kaplanacak, elektrostatik boyalı metal merpen korkulukları yapılacaktır.

ASANSÖRLER

.... adet .... kişilik ........ kg kaldırma kapasiteli otis veya elsa muadili marka insan asansörü olacaktır.Bu asansörler kat ve kabin kapıları tam otomatik, kademesiz hız kontrollü, kabin özel dizayn edilmiş laminent veya paslanmaz kapılı, digital sinyalizasyonlu, acil durum aydınlatmaları, diyafon, ayrıca asansör giriş sövesi, mimariye uygun bir malzeme mermer veya metal olacaktır.

SİTE ORTAK ALANLARI

Açık yüzme ve çocuk havuzu (yeteri büyüklükte), güneşlenme terası (yeteri büyüklükte), spor alanı, çocuk oyun alanları veya oyun grupları, tenis kortu ve basket sahası, peyzaj düzenlemesi yeterince ağaçlandırma ve çimlendirme işlemleri yapılacaktır.

SOSYAL TESİSLERİ

Çocuk oyun alanları, yüzme havuzu

OTOPARKLAR


Projeye uygun olarak her dairenin her birine bir adet kapalı veya açık otopark

ISITMA SİSTEMİ

Her daire için bağımsız kombiye hazır ısıtma sistemi yapılacaktır.


Taraflar tekrar söz alarak “işbu sözleşmeye konu gayrimenkulün değerinin en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olmayacağı hususu noter tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, işbu sözleşmedeki değerinin sözleşmeye konu gayrimenkulün en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olmayacağını beyan ederiz” dediler.

Yazılan bu tutanak okunması için kendilerine verildi.Okudular.Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine işbu tutanal altı tarafımdan imzalandı ve mühürlendi…………………yılının …………….ayının ………… günü …./…./20...


İLGİLİLER

ARSA SAHİPLERİ

MÜTEAHHİT

……………….. NOTERİ
 

Son gönderiler

Üst